PIENI KAUPUNKI,
ISO ELÄMÄ
Kuvaaja: Taru Alén

Alkusanat

Kaupunginjohtaja
Jussi Teittinen

Odotettu ja toivottu julkikuvan, ilmeen ja markkinoinnin kokonaisvaltainen uudistustyö on tämän brändikäsikirjan myötä valmistunut. Työ toteutettiin ennätysajassa, mutta laadusta ei ole tingitty. Uudistus on tehty suurin korvin, kuuntelemalla ja vahvasti heinolalaisiin juuriin sekä osaamiseen sidottuna. Tätä osoittaa osaltaan myös perinteitä kunnioittava logomme.

Heinolalaisilla oli iso rooli brändikäsikirjan luomisessa. Järjestimme toritapahtuman, jossa jokainen pääsi “maalaamaan Heinola-taulua” ja kertomaan, mitä hyvää ja viestimisen arvoista kaupungissa omasta mielestä on. Lisäksi toteutimme verkkokyselyn, johon saimme kiitettävän määrän avoimia vastauksia. Myös elinkeinoelämän näkemyksiä kuultiin.

Vastauksista paljastunut punainen lanka oli kirkas. Toistuva havainto oli, että Heinolassa on poikkeuksellisen paljon tilaa, tekemistä ja mahdollisuuksia. Heinolan koettiin olevan kokoaan isompi paikka kasvaa. Pieni kaupunki, johon mahtuu iso elämä.

Käsikirja ja uudistustyö itsessään ovat luoneet tekemisen perustan eli kylvötyö on nyt tehty, sato korjataan yhteisen tekemisemme myötä. Kiitän lämpimästi kaikkia uudistustyöhön osallistuneita erittäin hyvästä ja laadukkaasta työskentelystä asian eteen. Brändikäsikirja ilmentää nyt erinomaisesti kaupunkimme uudistettua strategiaa ja sen tavoitteita. Olemme yhteisesti ja yhteistyössä tekemässä Heinolan kaupungin tulevaisuutta, sillä Heinolassa on hyvä kasvaa isoksi!

Strategia ja visio

Strategian suuntaviivana toimii Heinolan visio vuodelle 2021:

Heinolassa on hyvä kasvaa isoksi.

Vision toteutumista tukeva toiminta-ajatus on: me rakennamme vastuullisesti hyvinvoivan Heinolan tulevaisuuden. Strategian neljä tavoitetta vuoteen 2021 mennessä ovat:

  • Asukasluku > 20 000
  • 1001 työpaikkaa lisää
  • Hyvä palvelukokemus – asiakas keskiössä
  • Talouden tasapaino ja resurssien tehokas hyödyntäminen

Lue lisää Heinolan kaupungin strategiatyöstä:
https://resurssiviisasheinola.wordpress.com/

Arvomme

1
Välittäminen
kylvää merkityksellisen elämän siemenen.
Välittäminen on toisen ihmisen kohtaamista ja hänen tarpeidensa ymmärtämistä.
2
Yhteisöllisyys
itää välittämisestä.
Yhteisöllisyys on yhteisiä tavoitteita, jaettuja kokemuksia ja yhdessä luotuja onnistumisia.
3
Rohkeus
versoaa välittämisestä ja yhteisöllisyydestä.
Rohkeus ottaa elämän omiin käsiinsä ja luottaa omiin mahdollisuuksiinsa.
4
Innovatiivisuus
kukoistaa rohkeudesta.
Innovatiivisuus kyseenalaistaa vallitsevaa, löytää kulkemattomia polkuja ja luo viisaasti uutta.
5
Tuloksellisuus
kypsyy innovatiivisuudesta.
Tuloksellisuus ruokkii hyvinvointia, uutta kasvua ja menestymisen kulttuuria.