PIENI KAUPUNKI,
ISO ELÄMÄ
Kuvaaja: Taru Alén

Alkusanat

Hyvä kasvaa Heinolassa

Hyvä kasvu ei tarkoita vain taloudellisten varojen kertymistä tai väkimäärän kasvua. Hyvä kasvu tarkoittaa ennen kaikkea onnellisuuden ja hyvinvoinnin lisääntymistä, elinympäristön kehittämistä, työn turvaamista sekä inhimillisten verkostojen vahvistumista. Hyvän olon kasvua!

Hyvän kasvun polulla pysytään kulkemalla välietapilta toiselle. Jokainen etappi on tärkeä osa matkaa ja sisältää talouteen, toimijaan, prosesseihin ja oppimiseen liittyviä kehitystehtäviä. Uudistuvan kaupungin horisontti muodostuu hyvinvoinnin, elinvoiman, demokratian ja resurssien turvaamiseen tähtäävistä teoista

heinola-strategianvisualisointi-webkuvat-1

Hyvän olon kasvu

Kuljetaan kohti toimivaa ja turvallista arkea, jossa inspiroiva ympäristö mahdollistaa aktiviisen toiminnan.

heinola_uudistuva_tyo

Uudistuva työ

Varmistetaan kaupungin vetovoimaisuus jatkossakin, kehittämällä keskustaa ja uusia työmahdollisuuksia.

toimija_keskiossa

Toimija keskiössä

Vahvistetaan ja lisätään inhimillisiä verkostoja panostamalla viestintään, johtamiseen ja yhteisöihin.

talouden_tasapaino

Talouden tasapaino

Kylvetään hyvän kasvun siemeniä ohjaamalla panostuksia työelämän osapuolien tukemiseen, kustannusten hallintaan sekä kestäviin investointeihin.

Arvomme

1
Välittäminen
kylvää merkityksellisen elämän siemenen.
Välittäminen on toisen ihmisen kohtaamista ja hänen tarpeidensa ymmärtämistä.
2
Yhteisöllisyys
itää välittämisestä.
Yhteisöllisyys on yhteisiä tavoitteita, jaettuja kokemuksia ja yhdessä luotuja onnistumisia.
3
Rohkeus
versoaa välittämisestä ja yhteisöllisyydestä.
Rohkeus ottaa elämän omiin käsiinsä ja luottaa omiin mahdollisuuksiinsa.
4
Innovatiivisuus
kukoistaa rohkeudesta.
Innovatiivisuus kyseenalaistaa vallitsevaa, löytää kulkemattomia polkuja ja luo viisaasti uutta.
5
Tuloksellisuus
kypsyy innovatiivisuudesta.
Tuloksellisuus ruokkii hyvinvointia, uutta kasvua ja menestymisen kulttuuria.